Odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF

Editor PDF můžete použít k redigování/odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF, než je zveřejníte. Redigovat lze text i obrázky.

  1. Na panelu nástrojů Nástroje PDF klikněte na nebo klikněte na šipku vedle tohoto nástroje a vyberte Režim redigování.
  2. Pokud chcete změnit barvu obdélníků, kterými bude překryt redigovaný text, klikněte na jedno ze sedmi barevných polí na panelu nástrojů, nebo klikněte na šipku a vyberte kteroukoliv jinou barvu z palety. Chcete-li si vybrat z ještě většího počtu barev, klikněte na Další barvy....
  3. Vyberte text a/nebo obrázky, které chcete odstranit.

Výsledkem bude odstranění vybraného obsahu z dokumentu a příslušné výskyty budou překryty barvou dle vašeho výběru.

V aplikaci ABBYY FineReader lze k odstranění důvěrných údajů použít i funkci Vyhledat.

  1. Otevřete podokno Hledat.
  2. Zadejte text, který se má vyhledat.
  3. Vyberte výskyty, které chcete redigovat.
  4. Klikněte na tlačítko .

Vybraný text v dokumentu bude překryt barvou. V objektech, které se nacházejí mimo základní text dokumentu (tj. v poznámkách, záložkách a metadatech), bude nahrazen hvězdičkami.

Objekty a data, které se nevyskytují v základním textu dokumentu (např. komentáře, poznámky, záložky, přílohy, metadata atd.), můžete odstranit následovně:

  1. Klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte Odstranit objekty a data....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte objekty a údaje, které chcete odstranit, a klikněte na Použít.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.