Pouzivani stylu

Aplikace ABBYY FineReader během rozpoznávání textu zjišťuje styly a formátování použité v originálním dokumentu. Tyto styly a formátování se reprodukují ve výstupním dokumentu. Styly dokumentu můžete zkontrolovat a upravit, a podle formátu rozpoznaného textu vytvářet nové styly v okně Text.

Jak použít styl pro určitou část textu:

  1. V okně Text vyberte požadovanou část textu.
  2. V místní nabídce klikněte na položku Vlastnosti.
  3. Zvolte požadovaný styl ze seznamu Styl v podokně Vlastnosti textu.

Při ukládání rozpoznaných textů do formátů DOCX, ODT nebo RTF mohou být všechny stávající styly zachovány. Viz také: Ukládání upravitelných dokumentů.

Změna, vytváření a slučování stylů:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Editor stylu....
  2. V dialogovém okně Editor stylů vyberte požadovaný styl a změňte jeho název, písmo, velikost písma, rozmístění znaků a měřítko.
  3. Vytvoření nového stylu se provádí pomocí tlačítka Nový. Nově vytvořený styl bude přidán do seznamu existujících stylů, kde jej můžete upravovat.
  4. Chcete-li sloučit více stylů do jednoho, vyberte styly určené ke sloučení a klikněte na možnost Sloučit.... V dialogovém okně Sloučit styly zadejte styl, do něhož se mají zvolené styly sloučit.
  5. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK.

Mezi textovými fragmenty vytištěnými identickými styly je možné se pohybovat. V dialogovém okně Editor stylů zvolte požadovaný styl a klikněte na Předchozí část nebo Další část.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.