Nastavení DjVu

K dispozici jsou následující nastavení:

Režim ukládání

Podle účelu, pro který hodláte dokument použít, vyberte jednu z následujících možností:

  • Text pod obrazem stránky
    Tato možnost uloží celou stránku jako obraz a umístí pod ni rozpoznaný text. Takto získáte dokument formátu DjVu s možností vyhledávání, který vypadá téměř stejně jako originál.
  • Pouze obraz stránky
    Tato možnost uloží přesný obraz stránky. Výstupní dokument bude vypadat téměř shodně s originálem, v textu však nebude možno vyhledávat.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Kvalita obrázku.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Více vrstev

Formát DjVu používá speciální techniku komprese, která obraz stránky rozdělí do několika vrstev a na každou z nich aplikuje jinou metodu komprese. Ve výchozím nastavení aplikace ABBYY FineReader automaticky určí, je-li na stránce nutno použít vícevrstevnou kompresi (tj. možnost Více vrstev je nastavena naAutomaticky). Nastavte možnost Více vrstev na Vždy zap. v případě, že chcete použít vícevrstevnou kompresi na všechny stránky, nebo na Vždy vyp. v případě, že nechcete použít vícevrstevnou kompresi.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.