Pokud text obsahuje mnoho odbornych terminu nebo neobvyklych vyrazu

Aplikace ABBYY FineReader 14 kontroluje rozpoznaná slova podle svého interního slovníku. Pokud text obsahuje mnoho odborných termínů, zkratek a vlastních jmen, lze kvalitu rozpoznávání zvýšit přidáním těchto slov do slovníku.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Zobrazit slovníky....
  2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Zobrazit....
  3. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně zadejte slovo a klikněte na položku Přidat slovo nebo vyberte slovo a klikněte na položku Odstranit.

Pokud již slovník obsahuje slovo, které se pokoušíte přidat, zobrazí se zpráva s oznámením, že slovo, které se pokoušíte přidat, již ve slovníku je.

Uživatelské slovníky vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader (tj. ve verzích 9.0, 10, 11 a 12) lze importovat.

  1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Zobrazit slovníky....
  2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Zobrazit....
  3. Otevře se dialogové okno Slovník. V tomto dialogovém okně klikněte na tlačítko Importovat... a vyberte soubor slovníku, který chcete importovat (musí mít příponu *.pmd, *.txt nebo *.dic).

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.