Integrácia s programom Windows Prieskumník

Program ABBYY FineReader sa integruje s programom Windows Prieskumník. V dôsledku toho sa príkazy programu ABBYY FineReader zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor v niektorom z podporovaných formátov, čo umožňuje otvárať a upravovať dokumenty PDF, vykonávať rozpoznávanie OCR súborov so snímkami, konvertovať súbory, zlučovať viaceré súbory do jedného súboru PDF a porovnávať súbory.

Otvorenie a spracovanie súboru PDF priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viacero súborov PDF.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Upraviť pomocou programu ABBYY FineReader 14 otvorí súbory PDF v programe PDF Editor
   Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
  • Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 - konvertuje súbory PDF do rôznych formátov:
   • Konvertovať na prehľadávateľný dokument PDF
   • Konvertovať na dokument PDF obsahujúci iba snímky
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Word
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Excel
   • Konvertovať do iného formátu
  • Otvoriť v editore OCR otvorí súbory PDF v programe OCR Editor.
   Ďalšie informácie o práci s programom OCR Editor nájdete v časti Práca s programom OCR Editor.
   Ak vyberiete v programe Windows Prieskumník viacero súborov, kliknutím na Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 v ponuke skratiek sa otvorí okno Nová úloha. Ďalšie informácie o dostupných nastaveniach konverzie nájdete v časti Vytváranie dokumentov PDF, Vytváranie dokumentov programu Microsoft Word, Vytváranie dokumentov programu Microsoft Excel a Iné formáty.
  • Porovnať s... otvorí súbory PDF v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.
   Ďalšie informácie o porovnávaní dokumentov nájdete v časti ABBYY Porovnať dokumenty.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať dokumenty... porovná dve verzie rovnakého dokumentu.

Spracovanie súborov v upraviteľných formátoch priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viac súborov v upraviteľných formátoch.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Konvertovať do formátu PDF... skonvertuje súbory do formátu PDF.
   Pri vytváraní dokumentov PDF zo súborov programov Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint program ABBYY FineReader zachová štruktúru pôvodného dokumentu a všetky záložky a hypertextové odkazy.
  • Konvertovať do formátu PDF a odoslať... skonvertuje súbory do formátu PDF a priloží ich k e-mailovej správe.
  • Porovnať s... otvorí súbory v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať dokumenty... porovná dve verzie rovnakého dokumentu.

Spracovanie súborov so snímkami priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viac súborov so snímkami.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 skonvertuje súbory so snímkami do rôznych formátov
   • Konvertovať na prehľadávateľný dokument PDF
   • Konvertovať na dokument PDF obsahujúci iba snímky
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Word
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Excel
   • Konvertovať do iného formátu
  • Otvoriť v editore OCR otvorí súbory so snímkami v programe OCR Editor.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať s... otvorí súbory so snímkami v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.

Príkazy, ktoré sú k dispozícii v ponuke skratiek programu Windows Prieskumník, závisia od počtu a formátu vybratých súborov.

Ak nevidíte príkazy programu ABBYY FineReader v ponuke skratiek programu Windows Prieskumník...

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.