Odosielanie dokumentov PDF do programu OCR Editor

Program PDF Editor umožňuje odosielanie dokumentov PDF do programu OCR Editor, kde môžete kresliť oblasti rozpoznávania, kontrolovať rozpoznaný text, naučiť program rozpoznávať neštandardné písma a znaky a používať iné pokročilé funkcie ponúkané programom ABBYY FineReader.

  • Ak chcete dokument PDF odoslať do programu OCR Editor, kliknite na šípku vedľa tlačidla a potom na Rozpoznať a overiť v editore OCR.
  • Ak chcete odoslať iba niektoré strany dokumentu do programu OCR Editor, v table Strany vyberte strany, ktoré chcete odoslať, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a kliknite na Odoslať vybraté strany do editora OCR v ponuke skratiek.

Pri odosielaní dokumentu do programu OCR Editor sa niektoré z týchto objektov dokumentu stratia:

  • prílohy
  • záložky
  • komentáre
  • anotácie

Po dokončení práce s dokumentom v programe OCR Editor ho môžete odoslať späť do programu PDF Editor. Ak tak chcete spraviť, kliknite na šípku vedľa tlačidla a potom na Odoslať do editora PDF. Môžete tiež kliknúť na Súbor > Odoslať do > PDF Editor....

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.