Úprava vlastností oblasti

Pri automatickej analýze dokumentu program ABBYY FineReader zistí rôzne typy oblastí na stranách dokumentu, ako napr. Tabuľka, Obrázok, Text, a Čiarový kód. Program takisto analyzuje aj štruktúru dokumentu a zistí záhlavie a ostatné prvky rozvrhnutia ako hlavičky a päty a názvy diagramov.

Nesprávne definované vlastnosti niektorých oblastí Text a Tabuľka môžete zmeniť manuálne.

  1. Vyberte oblasť na table Snímka alebo Priblíženie na zobrazenie jej vlastností v table Vlastnosti oblasti. V tejto table sa zobrazia tieto upraviteľné vlastnosti:
  2. Po vykonaní požadovaných zmien nezabudnite znova rozpoznať dokument, aby sa vami vykonané zmeny v oblastiach prejavili v rozpoznanom texte.

Ak chcete o oblastiach zistiť viac, pozrite si časť Úprava oblastí.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.