Podporované formáty dokumentov

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam formátov podporovaných programom ABBYY FineReader 14.

Formát Prípona súboru Vstupné formáty
pre program OCR Editor
Vstupné formáty
pre program PDF Editor / pre program ABBYY Porovnať dokumenty
Ukladanie formátov
Dokument PDF *.pdf + + +
Upraviteľné textové formáty
Dokument programu Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Zošit programu Microsoft Excel 97 – 2003 *.xls, *.xlsx - + +
Prezentácia programu Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Kresba programu Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Dokument HTML *.htm, *.html - + +
Formát RTF *.rtf - + +
Textový dokument *.txt - + +
súbor programu Microsoft Office Excel s hodnotami oddelenými čiarkou *.csv - - +
Text vo formáte OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Dokument FB2 *.fb2 - - +
Dokument EPUB *.epub - - +
Neupraviteľné formáty
XPS (vyžaduje sa systém Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Dokument DjVu *.djvu, *.djv + + +
Snímky
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

Na upravovanie textov v určitom formáte musíte mať v počítači nainštalovanú príslušnú verziu programov Microsoft Office alebo Apache OpenOffice.

Program ABBYY Porovnať dokumenty môže ukladať výsledky porovnania v nasledujúcich formátoch:

  • Dokument PDF (*.pdf)
    Na zobrazenie súborov PDF musíte mať v počítači nainštalovanú aplikáciu na zobrazovanie súborov PDF. Ak chcete zobraziť zoznam rozdielov, otvorte tablu Komentáre.
  • Dokument programu Microsoft Word (*.docx)

Ak metadáta dokumentu obsahujú informácie o splnení normy PDF/A alebo PDF/UA, zobrazí sa to v okne Vlastnosti dokumentu.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.