Pridanie hlavičiek a piat

Program PDF Editor umožňuje pridávanie hlavičiek a piat do strán v dokumentoch PDF. Hlavičky a päty sú opakujúci sa text v hornej alebo dolnej časti strán, kde môžete umiestniť čísla strán, meno autora, dátum alebo čas vytvorenia alebo čísla Bates, ktoré sa majú použiť na indexovanie dokumentu.

Ak chcete do svojho dokumentu pridať hlavičku alebo pätu:

  1. Kliknite na tlačidlo .
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný typ hlavičky alebo päty.

Tvorba hlavičiek/piat...

Úprava hlavičiek/piat...

Odstránenie hlavičky/päty zo zoznamu...

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.