Rozpoznávanie na pozadí

Program PDF Editor umožňuje vyhľadávanie a kopírovanie textu a obrázkov v dokumentoch PDF bez textovej vrstvy, ako sú napríklad naskenované dokumenty a dokumenty vytvorené zo súborov so snímkami. Je to je možné vďaka procesu OCR, ktorý beží na pozadí.

Rozpoznávanie na pozadí je v predvolenom nastavení zapnuté a spustí sa automaticky pri otvorení dokumentu PDF.

Proces rozpoznávania na pozadí nemení obsah súboru PDF. Namiesto toho pridá dočasnú textovú vrstvu, ktorá nebude k dispozícii, keď sa dokument otvorí v iných aplikáciách.

Ak chcete v dokumente vyhľadávať v iných aplikáciách, budete musieť uložiť textovú vrstvu vytvorenú procesom rozpoznávania na pozadí. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument... Pozrite tiež: Rozpoznávanie textu.

Dôležité! Ak funkcia hľadania alebo kopírovania nefunguje správne, skontrolujte, či sú pre dokument vybraté správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

Ak chcete vypnúť rozpoznávanie na pozadí, zrušte začiarknutie možnosti V editore PDF aktivovať rozpoznávanie na pozadí v dialógovom okne Možnosti.

Proces rozpoznávania na pozadí sa nedá spustiť na počítačoch s procesorom s jedným jadrom.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.