Ochrana údajů

Respektujeme vaše soukromí a vynakládáme velké úsilí na ochranu vašich údajů. Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat jakékoli údaje, které od vás získáme, pod podmínkou zachování důvěrnosti a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

E-mailové zprávy obsahující zprávy o produktech, informace o cenách, speciální nabídky a další informace o společnosti a produktech vám budeme zasílat pouze v případě, že se zasíláním takových informací z naší strany souhlasíte, což vyjádříte volbou odpovídající možnosti v dialogovém okně registrace produktu. Můžete nás kdykoli požádat o odstranění vaší e-mailové adresy ze seznamu e-mailových adres.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.