Hesla a oprávnění

Při vytváření dokumentu PDF můžete zadat hesla, která dokument ochrání před neoprávněným přístupem, úpravami nebo tiskem. Dokument PDF lze chránit heslem pro otevření dokumentu a/nebo heslem pro udělení oprávnění.

Je-li dokument PDF chráněn před neoprávněným přístupem, lze jej otevřít pouze po zadání hesla pro otevření dokumentu, které určil autor dokumentu. Je-li dokument chráněn před neoprávněnými úpravami a tiskem, tyto úkony budou možné jen po zadání autorem určeného hesla pro udělení oprávnění. Heslo pro udělení oprávnění lze použít i k otevření chráněného dokumentu PDF.

Chcete-li dokument PDF chránit heslem, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF, nebo klikněte na Nástroje > Nastavení zabezpečení.
  Otevře se dialogové okno Nastavení zabezpečení.
 2. Chcete-li dokument chránit před neoprávněným otevřením, zvolte možnost Omezit přístup heslem pro otevření dokumentu.
 3. Zadejte heslo pro otevření dokumentu a potvrďte ho.
  Můžete zakázat možnost Skrýt znaky. V tom případě se na obrazovce zobrazí znaky, které zadáte a heslo nebudete muset zadávat znovu.
 4. Chcete-li zabránit neoprávněnému tisku, úpravám nebo kopírování dokumentu, vyberte volbu Omezit tisk a úpravy heslem pro oprávnění.
 5. Zadejte heslo pro udělení oprávnění a potvrďte ho.
  Heslo pro otevření dokumentu se musí od hesla pro udělení oprávnění lišit.
 6. Z rozevíracího seznamu Tisk vyberte rozlišení tisku pro dokument.
 7. Z rozevíracího seznamu Úpravy vyberte povolené úkony úprav.
 8. Chcete-li ostatním uživatelům povolit kopírování a úpravy obsahu dokumentu, vyberte odpovídající možnosti.
 9. Zvolte úroveň šifrování a komponenty, které se mají zašifrovat.
 10. Klikněte na OK.

Budete znovu vyzváni k potvrzení hesel. Můžete uložit změny do otevřeného dokumentu nebo vytvořit nový dokument.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.