Instalace a spuštění aplikace ABBYY FineReader

Instalace aplikace ABBYY FineReader do jednoho počítače

  1. Klikněte dvakrát na soubor Setup.exe na instalačním disku nebo jiném distribučním médiu.
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce Průvodce aktivací.

Nasazení aplikace ABBYY FineReader 14 v místní síti

Aplikaci ABBYY FineReader lze nainstalovat a používat v místní síti*. Rychlost a flexibilitu automatické instalace oceníte při instalaci aplikace ABBYY FineReader v prostředí místní sítě, protože program není nutné instalovat ručně na každé jednotlivé pracovní stanici.

Instalace probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se program nainstaluje na server. Ze serveru se program instaluje na pracovní stanice, a to jedním ze čtyř způsobů:

  • Instalace prostřednictvím služby Active Directory
  • Pomocí Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Z příkazového řádku
  • Ručně v interaktivním režimu

Další informace o instalaci aplikace ABBYY FineReader na pracovních stanicích, používání Správce licencí a práci s programem v místní síti, naleznete v příručce správce systému.

Stáhněte si příručku správce systému

Spuštění aplikace ABBYY FineReader

Postup spuštění aplikace ABBYY FineReader 14:

  • Klikněte na tlačítko Start ve Windows a klikněte na Všechny přílohy > ABBYY FineReader 14 (ve Windows 10 klikněte na tlačítko Start > Všechny přílohy a poté klikněte na ABBYY FineReader 14).
  • Případně klikněte pravým tlačítkem na soubor dokumentu v Průzkumníku Windows (musí být v jednom z podporovaných formátů) a poté klikněte na Upravit v aplikaci ABBYY FineReader 14 nebo Převést v aplikaci ABBYY FineReader 14 a vyberte jeden z příkazů pro převod.

* Tato funkce není dostupná v některých verzích aplikace ABBYY FineReader 14. Viz také:  Stránka aplikace FineReader na webových stránkách ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) nabízí seznam verzí a jejich funkcí.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.