Nastavenia TXT

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 1. Formátovaný text
  Zachová odseky, ale nezachová presné umiestnenie objektov a riadkovanie. Okrem toho sa použijú prázdne znaky na reprodukovanie odsadení odsekov a tabuliek. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 2. Iba text
  Nezachová formátovanie.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Ak táto možnosť nie je vybratá, každý odsek sa uloží ako jeden riadok textu.
 • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán
  Uloží sa pôvodné usporiadanie strany.
 • Použiť prázdny riadok ako oddeľovač odsekov
  Odseky sa oddelia prázdnymi riadkami.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Vo výstupnom dokumente sa zachovajú hlavičky a päty.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader automaticky zisťuje kódovú stránku. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.