Rozpoznávanie dokumentov

Program ABBYY FineReader používa technológiu optického rozpoznávania znakov (angl. Optical Character Recognition, OCR) na prevod snímok dokumentov na upraviteľný text. Pred rozpoznávaním OCR program analyzuje štruktúru celého dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, čiarové kódy, obrázky a tabuľky. Pre čo najlepšie výsledky OCR sa uistite, že ste vybrali správny jazyk OCR, režim rozpoznávania a druh tlače.

Štandardne sa snímky nachádzajúce sa v projekte OCR rozpoznajú automaticky pomocou aktuálne vybratých nastavení v programe.

Tip. Automatickú analýzu a OCR pre nové pridané snímky môžete vypnúť na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

V niektorých prípadoch musíte proces optického rozpoznávania OCR spustiť ručne. To môže byť nutné napríklad vtedy, ak vypnete automatické OCR, ručne vykreslíte oblasti na snímke alebo zmeníte ľubovoľný z nasledujúcich parametrov v dialógovom okne Možnosti:

  • jazyk OCR na karte Jazyky tab
  • možnosti OCR na karte OCR tab
  • písma, ktoré sa majú použiť, na karte OCR tab

Ak chcete spustiť proces OCR ručne:

  • Kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov alebo
  • Kliknite na Rozpoznať > Rozpoznať všetky strany.

Tip. Ak chcete rozpoznať vybratú oblasť alebo stranu, použite ponuku Oblasť alebo ponuku Rozpoznať alebo kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť alebo stranu na vyvolanie kontextovej ponuky.

Pozrite tiež: :

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.