Skenovanie a ukladanie dokumentov

Na vytvorenie digitálnych dokumentov v rôznych formátoch môžete použiť úlohy na karte Skenovať okna Nová úloha. Na získanie snímok dokumentov budete potrebovať skener alebo digitálny fotoaparát.

 1. Vyberte kartu Skenovať a kliknite na úlohu:
  • Skenovať do editora OCR otvorí skeny v programe OCR Editor.
  • Skenovať do súboru PDF vytvorí súbory PDF zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do programu Microsoft Word vytvorí dokumenty programu Microsoft Word zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do programu Microsoft Excel vytvorí dokumenty programu Microsoft Excel zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do súboru s obrazmi vytvorí dokumenty obsahujúce iba snímky zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do iných formátov vytvorí dokumenty v populárnych formátoch, ako sú *.odt, *.pptx, *.epub a *.html, zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
 2. Vyberte zariadenie a určte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia špecifické pre vybraný formát.
  Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Skenovať do <format>.
 7. Keď sa začne skenovanie, zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. V závislosti od úlohy, ktorú ste vybrali v kroku číslo 1, sa naskenované snímky:
  • Spracujú a pridajú do projektu OCR v programe OCR Editor.
  • Spracujú a prevedú do formátu PDF. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť výsledný dokument. Dokument zostane otvorený v programe OCR Editor.
  • Spracujú a prevedú na vybraný formát. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť výsledný dokument. Dokument zostane otvorený v programe OCR Editor.

Pozrite tiež: :

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.