Odosielanie výsledkov OCR do programu PDF Editor

Program ABBYY FineReader vám umožňuje odosielať výsledky OCR z programu OCR Editor do programu PDF Editor, v ktorom môžete do dokumentu pridať poznámky a komentáre a môžete použiť ostatné funkcie, ktoré ponúka program ABBYY FineReader na prácu s dokumentmi PDF.

Ak chcete odoslať výsledky OCR do programu PDF Editor:

  • Na paneli nástrojov kliknite na šípku vedľa tlačidla a vyberte Odoslať do editora PDF
  • Kliknite na Súbor > Odoslať do > PDF Editor...

Po dokončení práce s dokumentom v programe PDF Editor ho môžete odoslať späť do programu OCR Editor. Ak to chcete urobiť, na paneli nástrojov v hornej časti okna programu OCR Editor kliknite na šípku vedľa tlačidla a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Rozpoznať a overiť v editore OCR. Ak chcete odoslať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete odoslať, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a kliknite na Odoslať vybraté strany do editora OCR v ponuke skratiek.

Pri odosielaní dokumentu späť do programu OCR Editor sa stratia tieto objekty dokumentu:

  • prílohy
  • záložky
  • komentáre
  • poznámky

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.