Integrácia so službou Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umožňuje otvárať, upravovať a ukladať súbory uložené v knižniciach dokumentov Microsoft SharePoint.

Spracovanie dokumentu PDF uloženého na serveri Microsoft SharePoint:

 1. Otvorte dokument PDF v programe ABBYY FineReader PDF Editor.
 2. Dokument odhláste, aby ste zabránili iným používateľom meniť ho. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Odhlásiť sa.
  Ak už dokument bol odhlásený iným používateľom, uložte kópiu dokumentu vo svojom počítači.
 3. Upravte dokument PDF.
  Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
 4. Dokument prihláste, aby ostatní používatelia videli zmeny. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Prihlásiť sa....
  Ak zmeny nechcete uložiť na server, kliknite na Zahodiť odhlásenia sa....
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte Typ verzie dokumentu, ak je na serveri zapnuté riadenie verzií, a zadajte svoj komentár.
  Vyberte možnosť Po vrátení aktuálnej verzie do projektu ponechajte dokument odobratý z projektu, ak chcete odovzdať všetky zmeny na server bez prihlásenia dokumentu.
 6. Kliknite na Prihlásiť sa.

Ak chcete integrovať program ABBYY FineReader so službou SharePoint nainštalovanou v systéme Microsoft Windows Server® 2012/2008, musíte nainštalovať súčasť Desktop Experience komponent:

 1. Kliknite na Štart > Nástroje na správu > Správca servera.
 2. V okne Správca servera kliknite na Spravovať > Pridať úlohy a funkcie.
 3. Otvorí sa Sprievodca pridávaním úloh a funkcií will open.
 4. V časti Funkcie vyberte položku Desktop Experience v rozbaľovacom zozname Používateľské rozhrania a infraštruktúra.
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Pridať funkcie.
 6. V okne Sprievodca pridávaním úloh a funkcií kliknite na Ďalej > Inštalovať.
 7. Po nainštalovaní súčasti kliknite na Zavrieť.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.