Ak nebol detegovaný čiarový kód

Oblasti čiarového kódu obsahujú čiarové kódy. Ak chcete, aby sa čiarový kód vykreslil ako sekvencia písmen a čísel, a nie ako obrázok, vyberte čiarový kód a potom zmeňte typ oblasti na Čiarový kód.

Rozpoznávanie čiarových kódov je štandardne vypnuté. Ak ho chcete aktivovať, kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti kliknite na kartu OCR a vyberte možnosť Konvertovať čiarové kódy do reťazcov.

Vykreslenie oblasti čiarového kódu a jej rozpoznanie:

 1. Vykreslite oblasť okolo čiarového kódu v table Snímka alebo Priblíženie.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na oblasť a kliknite na Zmeniť typ oblasti > Čiarový kód v ponuke skratiek.
 3. Spusťte proces OCR.

ABBYY FineReader 14 dokáže čítať tieto typy čiarových kódov:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

Štandardný typ čiarového kódu je Automatická detekcia, čo znamená, že typy čiarových kódov sa detegujú automaticky. Automaticky sa nedajú zistiť všetky typy čiarových kódov. Niekedy je potrebné vybrať vhodný typ manuálne na table Vlastnosti oblasti.

Program ABBYY FineReader dokáže automaticky detegovať nasledujúce typy čiarových kódov: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.