Nastavenia PPTX

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Zachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

  • Zachovať hlavičky a päty
    Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.
  • Zachovať konce riadkov
    Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Výstupný dokument bude v opačnom prípade mať jediný riadok obsahujúci celý text.
  • V prípade pretekania zúžiť text
    Zmenší veľkosť písma textu, ak sa text nezmestí do bloku textu.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.