Typy dokumentov PDF

Funkcie dokumentu PDF závisia od programu, v ktorom bol dokument vytvorený. Niektoré dokumenty PDF sú prehľadávateľné a obsahujú text, ktorý je možné kopírovať, zatiaľ čo v iných dokumentoch bude možné, len ak ich otvoríte v špeciálnych aplikáciách ako program ABBYY FineReader. Existujú tri typy dokumentov PDF.

Dokumenty PDF obsahujúce iba snímky

Dokumenty PDF obsahujúce iba snímky sú vytvorené zo skenov vytlačených dokumentov. Obsahujú iba snímky strán a nemajú textovú vrstvu. Dokumenty PDF obsahujúce iba snímky nie sú prehľadávateľné a v aplikáciách na prezeranie súborov PDF nie je možné meniť ani označovať text, ktorý obsahujú.

ABBYY FineReader 14 používa špeciálny proces rozpoznávania OCR bežiaci na pozadí, ktorý vytvorí dočasnú textovú vrstvu v dokumentoch obsahujúcich iba snímky, ktorá umožňuje vyhľadávať a kopírovať ich text, a dokonca upravovať snímky strán. Program ABBYY FineReader 14 okrem toho umožňuje uložiť túto textovú vrstvu do dokumentu, aby text v dokumente bolo možné prehľadávať a kopírovať do iných aplikácií. Pozrite tiež: Nastavenia PDF.

Prehľadávateľné dokumenty PDF

Prehľadávateľné dokumenty PDF obsahujú snímky strán s neviditeľnou textovou vrstvou umiestnenou pod nimi. Dokumenty tohto typu sú zvyčajne vytvorené naskenovaním papierového dokumentu, jeho rozpoznaním a uložením rozpoznaného textu do textovej vrstvy.

Keď otvoríte dokument PDF v programe ABBYY FineReader, vykoná analýzu dokumentu, aby zistil, či obsahuje použiteľnú textovú vrstvu. Pozrite tiež: Možnosti OCR. Ak je textová vrstva prítomná, text v dokumente je možné prehľadávať a kopírovať v ľubovoľnej aplikácii PDF. Na rozdiel od mnohých iných aplikácií PDF, program ABBYY FineReader umožňuje aj upravovať text v prehľadávateľných dokumentoch PDF.

V programe ABBYY FineReader je možné prehľadávateľné dokumenty PDF vytvoriť prostredníctvom:

  1. Pridania textovej vrstvy do dokumentu PDF obsahujúceho iba snímky.
  2. Konverzie dokumentov PDF a súborov so snímkami do prehľadávateľného formátu PDF. Ak tak chcete urobiť, zapnite možnosť Text pod obrazom strany v skupine možností Nastavenia prehľadávateľného dokumentu PDF v nastaveniach formátu PDF. Pozrite tiež: Nastavenia PDF.

Dokumenty PDF, ktoré boli vytvorené v iných aplikáciách

Prehľadávateľné dokumenty PDF je možné vytvoriť z dokumentov v rôznych upraviteľných formátoch (napríklad DOCX). Dokumenty tohto typu obsahujú textovú vrstvu a obrázky, ale neobsahujú snímky strán. Tieto dokumenty sú prehľadávateľné a ich text a obrázky je možné kopírovať a upravovať, ak tieto akcie nevyžadujú zadanie hesla alebo používateľ pozná heslo.

Dokumenty PDF tohto typu je možné vytvoriť prostredníctvom:

  1. Otvorenia upraviteľného dokumentu v programe, kde bol vytvorený, a jeho uloženia vo formáte PDF.
  2. Konverzie iného typu dokumentu PDF alebo dokumentu v inom formáte na tento typ PDF v programe ABBYY FineReader (v nastaveniach formátu PDF zapnite možnosť Len text a obrázky v skupine možností Nastavenia prehľadávateľného dokumentu PDF). Pozrite tiež: Nastavenia PDF.

Výsledný dokument sa bude ľahšie upravovať ako iné typy dokumentov PDF, ale môže sa vizuálne líšiť od originálu.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.