Úprava tabuliek

V table Text môžete upraviť rozpoznané tabuľky. K dispozícii sú tieto príkazy:

 • Zlúčiť bunky tabuľky
  Pomocou myši vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, a kliknite na Oblasť > Zlúčiť bunky tabuľky.
 • Rozdeliť bunky tabuľky
  Kliknite na bunku tabuľky, ktorú chcete rozdeliť, a kliknite na Oblasť > Rozdeliť bunky tabuľky.
  Tento príkaz možno použiť iba na bunky tabuľky, ktoré boli predtým zlúčené.
 • Zlúčiť riadky tabuľky
  Pomocou myši vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete zlúčiť, a kliknite na Oblasť > Zlúčiť riadky tabuľky.
 • Odstrániť obsah buniek
  Vyberte bunku alebo bunky, ktorých obsah chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete.

Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky sa štandardne nenachádzajú na paneli nástrojov. Nástroje umožňujúce úpravu tabuľky môžete pridať do panela nástrojov v dialógovom okne Prispôsobiť panel nástrojov a skratky (kliknite na Zobraziť > Panely nástrojov > Prispôsobiť..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

Podrobné pokyny na pridávanie tlačidiel do panelov nástrojov nájdete v časti Panely nástrojov.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.