Používanie virtuálnej tlačiarne na vytváranie dokumentov PDF

Dokumenty PDF môžete vytvárať z akejkoľvek aplikácie umožňujúcej vybrať tlačiareň. Použije sa nástroj PDF-XChange 5.0 pre ABBYY FineReader 14.

  1. Otvorte dokument, z ktorého chcete vytvoriť dokument PDF.
  2. Otvorte dialógové okno možností tlače.
  3. V zozname dostupných tlačiarní, vyberte PDF-XChange 5.0 pre ABBYY FineReader 14.
  4. V prípade potreby kliknite na Vlastnosti... a upravte nastavenia vytvárania súboru PDF.
  5. Kliknutím na Tlačiť spustite vytváranie dokumentu PDF.
  6. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, môžete zmeniť názov a umiestnenie súboru, otvoriť dokument na zobrazenie po uložení alebo odoslať dokument e-mailom. Môžete tiež pridať vytváraný dokument PDF do existujúceho dokumentu PDF vybratím možnosti Pridať súbory do PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.