Записване на документи, които могат да се редактират

ABBYY FineReader позволява да записвате резултатите от разпознаването в редактируеми формати. Когато избирате формат, вземете предвид начина, по който ще използвате документа.

DOC(X)/RTF/ODT

За да запишете текста си във формат DOCX/RTF/ODT:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft Word документ, RTF документ или ODT документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като и изберете желания формат за запис.

Документът ще бъде записан в зададения от Вас формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела DOC(X)/RTF/ODT.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft Word документ. RTF документ ODT документ

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > DOC(X) / RTF / ODT на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

PPTX

За да запишете текста си в PPTX:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете Microsoft PowerPoint презентация. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Microsoft PowerPoint® презентация.

Документът ще бъде записан в PPTX формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PPTX tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Microsoft PowerPoint презентация.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > PPTX на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

TXT

За да запишете текста си в TXT:

  • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете TXT документ. Ако форматът, от който се нуждаете, не е показан в списъка, изберете Запис в други формати... и в отворилия се диалогов прозорец изберете необходимия формат. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > TXT документ.

Документът ще бъде записан в TXT формат. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела TXT tab.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > Текстов документ.

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > TXT на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.