Hlavné okno

Keď spustíte program ABBYY Porovnať dokumenty, otvorí sa jeho hlavné okno.

  • Zobrazovacia oblasť 1 zobrazuje prvý dokument.
  • Zobrazovacia oblasť 2 zobrazuje druhý dokument.

Tip. Môžete zmeniť spôsob zobrazovania dokumentov:

  • Zobrazenie priblížte stlačením klávesov Ctrl+=, zobrazenie oddiaľte stlačením klávesov Ctrl+- alebo stlačte Ctrl+0, ak chcete obnoviť pôvodnú úroveň priblíženia. Môžete to spraviť aj pomocou príkazov v ponuke skratiek dokumentu a tlačidiel nad dokumentom.
  • Zmeňte spôsob zobrazenia zobrazovacích oblastí kliknutím na Zobraziť > Horizontálne rozdeliť panel dokumentu. Týmto sa horizontálne rozdelí zobrazovacia tabla, t. j. dokumenty sa zobrazia nad sebou.
  • Karta POROVNAŤ tably úplne vpravo obsahuje nastavenia porovnávania.
  • Karta ROZDIELY tably úplne vpravo obsahuje zoznam rozdielov medzi dokumentmi (zoznam sa zobrazí až po porovnaní dokumentov).

Ďalšie informácie o typoch rozdielov, ktoré je možné zistiť, a o spôsobe ich prechádzania nájdete v časti Zobrazenie výsledkov porovnania .

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.