Možnosti spracovania snímok

Ak si chcete prispôsobiť skenovanie a otváranie strán v programe ABBYY FineReader, môžete:

Požadované možnosti môžete vybrať buď pri otvorení dokumentu PDF, snímok alebo skenov v okne Nová úloha alebo na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Nástroje > Možnosti...).

Všetky zmeny vykonané v dialógovom okne Možnosti sa použijú len pre novo naskenované/otvorené snímky.

Karta Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti obsahuje nasledujúce možnosti:

Zapnúť rozpoznávanie na pozadí v programe PDF Editor

rozpoznávanie na pozadí sa použije pre všetky strany otvorené v programe PDF Editor. Rozpoznávanie na pozadí umožňuje vyhľadávať a kopírovať text aj v dokumentoch, ktoré nemajú textovú vrstvu textu (napr. dokumenty obsahujúce iba skeny alebo dokumenty vytvorené zo snímok). Do samotného dokumentu sa nespravia žiadne trvalé zmeny.

Na tejto karte môžete určiť jazyky OCR.

Ak chcete povoliť iným používateľom vyhľadávať text v tomto dokumente, kliknite na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument....

Automatická analýza a rozpoznávanie snímok pridaných do programu OCR Editor

Strany sa predvolene analyzujú a rozpoznávajú automaticky, ale toto správanie môžete zmeniť. K dispozícii sú nasledujúce režimy:

 • Rozpoznať snímky strán (vrátane predbežného spracovania a analýzy)
  Keď sa snímky otvoria v programe OCR Editor, automaticky sa predbežne spracujú podľa nastavení vybratých v skupine nastavení Nastavenia predbežného spracovania snímky (platí pre konverziu a OCR). Analýza a rozpoznávanie OCR sa tiež uskutočňujú automaticky.
 • Analyzovať snímky strán (vrátane predbežného spracovania)
  Predbežné spracovanie snímok a analýza dokumentu sa vykonajú automaticky, ale rozpoznávanie OCR je potrebné spustiť manuálne.
 • Predbežne spracovať snímky strany
  Automaticky sa vykonáva iba predbežné spracovanie. Analýzu a rozpoznávanie OCR je potrebné spustiť manuálne. Tento režim sa bežne používa pre dokumenty so zložitou štruktúrou.

Ak nechcete, aby sa pridávané snímky automaticky predbežne spracovávali, zrušte začiarknutie možnosti Automaticky spracovať snímky strán pri ich pridaní do editora OCR.

Umožní vám to rýchlo otvoriť veľké dokumenty, rozpoznať iba vybrané strany v dokumente a uložiť dokumenty ako snímky.

Nastavenia predbežného spracovania snímok

Program ABBYY FineReader umožňuje automatickú opravu bežných chýb skenov a digitálnych fotografií.

Toto dialógové okno predvolene zobrazuje tri odporúčané možnosti:

 • Rozdeliť dvojstrany
  Rozdeliť protiľahlé strany Program automaticky rozdelí snímky obsahujúce protiľahlé strany na dve snímky, z ktorých každá obsahuje jednu stranu.
 • Upraviť orientáciu strany
  Orientácia strán pridaných do projektu OCR sa automaticky zistí a v prípade potreby upraví.
 • Použiť odporúčané nastavenia pre lepšie OCR
  Program automaticky vyberie a použije potrebné nastavenia predbežného spracovania.

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, kliknite na Zobraziť rozšírené nastavenia:

 • Odstrániť skosenie snímok
  Program automaticky zistí orientáciu skosených strán a v prípade potreby opraví skosenie.
 • Vyrovnať textové čiary
  Program automaticky zistí nerovné riadky textu v snímkach a vyrovná ich bez úpravy lichobežníkového skreslenia.
 • Opraviť rozlíšenie snímky
  Program automaticky určí najlepšie rozlíšenie snímok a podľa potreby zmení rozlíšenie snímok.
 • Detegovať okraje strany*
  Program automaticky zistí a oreže okraje snímky.
 • Vybieliť pozadie*
  Program automaticky vybieli pozadie a vyberie najlepšie nastavenie jasu.
 • Zredukovať šum ISO*
  Program automaticky odstráni šum z fotografií.
 • Odstrániť pohybové rozostrenie*
  Zvýši sa ostrosť rozmazaných digitálnych fotografií.
 • Opraviť lichobežníkové skreslenia*
  Program automaticky rozpozná lichobežníkové skreslenia a nerovné textové riadky na digitálnych fotografiách a skenoch kníh.
 • Opraviť invertované farby v snímke
  Ak je to vhodné, program invertuje farby obrázka tak, aby sa tmavý text vytlačil na svetlom pozadí.
 • Konvertovať na čiernobiele
  Program skonvertuje farebné obrázky na čiernobiele Tým sa výrazne zmenší veľkosť výsledného projektu OCR a urýchli sa rozpoznávanie OCR. Čiernobielu konverziu neodporúčame v prípade fotografií, stránok časopisov a textov v čínštine, japončine a kórejčine.
 • Odstrániť farebné značky
  Program zistí a odstráni všetky farebné pečiatky a značky písané perom na uľahčenie rozpoznávania textu, ktorý tieto značky prekrývajú. Táto možnosť je určená pre naskenované dokumenty s tmavým textom na bielom pozadí. Nevyberajte túto možnosť pre digitálne fotografie a dokumenty s farebným pozadím.

* Len pre digitálne fotografie.

Ak chcete zobraziť odporúčané nastavenia, kliknite na Skryť rozšírené nastavenia.

Všetky tieto možnosti môžete vypnúť pri skenovaní alebo otváraní strán dokumentu a napriek tomu použiť požadované predbežné spracovanie v programe OCR Editor. Pozrite tiež: Ak sú na snímke dokumentu chyby a presnosť OCR je nízka.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.