Skenovanie do programu Microsoft Excel

Pomocou úlohy Skenovať do programu Microsoft Excel v okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty programu Microsoft Excel zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.

 1. Otvorte okno Nová úloha, vybertekartu Skenovať a kliknite na úlohu Skenovať do programu Microsoft Excel.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zachovať formátovanie.
   Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.
   • Formátovaný text
    Typy písem, veľkosti písem a formátovanie odsekov sa zachovajú.
   • Iba text
    Zachovajú sa iba odseky. V celom dokumente sa použije jedno písmo.
  2. Jazyky OCR
   Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Nastavenia formátu XLSX:
   • Zachovať obrázky
    Vyberte túto možnosť, ak chcete vo výstupnom dokumente zachovať obrázky.
   • Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu
    Vyberte túto možnosť, ak chcete z každej strany pôvodného dokumentu (pôvodných dokumentov) vytvoriť samostatný tabuľkový hárok programu Microsoft Excel.
  4. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Túto možnosť použite, ak chcete zadať nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.
  5. Ďalšie možnosti...
   Otvorí sekciu XLS(X) karty Nastavenia formátu dialógového okna Možnosti, v ktorej môžete špecifikovať ďalšie nastavenia (toto dialógové okno môžete tiež otvoriť kliknutím na Možnosti... v ponuke Nástroje).
 6. Kliknite na Skenovať do programu Excel.
 7. Zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť svoj dokument programu Microsoft Excel.

Keď sa úloha dokončí, vytvorí sa vo vami zadanom priečinku dokument Microsoft Excel. Všetky strany dokumentu sa tiež otvoria v programe OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.