Skenovanie papierových dokumentov

Ak chcete skenovať dokument:

 1. V programe OCR Editor kliknite na na paneli nástrojov alebo kliknite na Súbor > Skenovať strany....
 2. Vyberte skenovacie zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak s výsledkom nie ste spokojní, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Kliknite na Nastavenia... a zadajte možnosti spracovania snímky.
  Tieto možnosti určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
 6. Kliknite na Skenovať.
 7. Po dokončení skenovania sa zobrazí dialógové okno s ponukou týchto dvoch možností:
  • Kliknite na Skenovať viac, ak chcete skenovať viac strán pomocou aktuálnych nastavení skenovania.
  • Kliknite na Ukážka, ak chcete vidieť naskenovanú stranu.
  • Kliknite na na zatvorenie dialógového okna.
 8. Ak je projekt OCR už otvorený, keď skenujete nové strany, skenované strany sa pridajú na koniec tohto projektu. Ak aktuálne nie je otvorený žiadny projekt OCR, vytvorí sa z naskenovaných strán nový projekt OCR.

V časti Tipy týkajúce sa skenovania nájdete niekoľko tipov na výber optimálnych nastavení skenovania.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.