Kopírovanie obsahu z dokumentov

Program ABBYY FineReader vám umožňuje kopírovať text, obrázky a tabuľky z dokumentov a prilepiť ich do iných aplikácií. Môžete kopírovať obsah skenovaných strán a snímok bez rozpoznávania celého dokumentu alebo jeho konverzie do upraviteľného formátu. Vybratý obsah sa skopíruje do Schránky. Potom ho môžete prilepiť do ľubovoľnej aplikácie, ktorá podporuje prilepenie zo Schránky.

Ak chcete kopírovať obsah:

  1. Použite nástroj , , alebo v table Snímka a vyberte fragment dokumentu, ktorý chcete kopírovať.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na fragment a kliknite na Rozpoznať a kopírovať text v ponuke skratiek alebo kliknite na tlačidlo v kontextovom paneli nástrojov.
  3. Prilepte obsah do inej aplikácie.

Ak chcete uložiť niekoľko strán:

  1. Vyberte strany v table Strany.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na vybraté strany, kliknite na Uložiť ako a vyberte požadovaný formát, alebo vyberte Odoslať do a vyberte aplikáciu, do ktorej chcete vložiť rozpoznané strany.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.