Inštalácia, aktivácia a registrácia programu ABBYY FineReader 14

Softvérové pirátstvo poškodzuje obe strany – výrobcu softvéru rovnako ako koncového užívateľa. Používanie nelegálnych produktov nie je nikdy bezpečné. Legálny softvér zaručuje, že nijaká tretia strana nemôže spôsobiť škodlivé zmeny kódu. Spoločnosť ABBYY vynakladá veľké úsilie na ochranu práv svojho duševného vlastníctva a bezpečnosti svojich zákazníkov.

Softvérové produkty spoločnosti ABBYY obsahujú špeciálne ochranné technológie, ktoré bránia neautorizovanému používaniu softvéru ľuďmi, ktorí neuzavreli so spoločnosťou ABBYY licenčnú zmluvu. Aby ste mohli s programom ABBYY FineReader pracovať bez obmedzení, musíte ho aktivovať.

Registrácia je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú určité výhody.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.