Zapisywanie edytowalnych dokumentów

Program ABBYY FineReader umożliwia zapisywanie wyników OCR w edytowalnych formatach. Wybierając format, należy wziąć pod uwagę planowany sposób używania dokumentu.

DOC(X)/RTF/ODT

Aby zapisać tekst w formacie DOCX, RTF lub ODT:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument Microsoft Word, Dokument RTF lub Dokument ODT. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako i wybierz żądany format zapisywania.

Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce DOC(X)/RTF/ODT.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument Microsoft Word. Dokument RTF Dokument ODT

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > DOC(X) / RTF / ODT okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

PPTX

Aby zapisać tekst w formacie PPTX:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Prezentacja programu Microsoft PowerPoint. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Prezentacja Microsoft PowerPoint®.

Dokument zostanie zapisany w formacie PPTX. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PPTX zakładce.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Prezentacja Microsoft PowerPoint.

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > PPTX okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

TXT

Aby zapisać tekst w formacie TXT:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument TXT. Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument TXT.

Dokument zostanie zapisany w formacie TXT. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce TXT zakładce.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument Tekstowy.

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > TXT okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.