OCR Editor

Program OCR Editor používa technológiu optického rozpoznávania znakov (angl. Optical Character Recognition, OCR) pre pokročilú konverziu skenov dokumentov, súborov PDF a súborov so snímkami (vrátane digitálnych fotografií) do upraviteľných formátov.

V programe OCR Editor môžete kresliť oblasti OCR, skontrolovať rozpoznaný text, učiť program rozpoznávať neštandardné znaky a písma a používať niektoré ďalšie pokročilé funkcie na dosiahnutie maximálnej kvality OCR.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.