Okno Nová úloha

Po spustení programu ABBYY FineReader sa otvorí okno Nová úloha, v ktorom môžete jednoducho otvárať, skenovať, vytvárať alebo porovnávať dokumenty. Ak nevidíte okno Nová úloha (ak ste ho napr. uzavreli alebo ak ste aktivovali určitú úlohu ABBYY FineReader kliknutím pravým tlačidlom myši v aplikácii Windows Prieskumník), môžete ho kedykoľvek otvoriť kliknutím na tlačidlo hlavného panelu s nástrojmi.

Ak chcete začať spracovávať dokument, vyberte úlohu:

  1. V ľavej table:
    • Kliknite na Otvoriť ak už máte dokumenty, ktoré potrebujete spracovať.
    • Kliknite na Skenovať, ak najprv potrebujete naskenovať papierové dokumenty.
    • Kliknite na Porovnať, ak chcete porovnať dve verzie toho istého dokumentu.
    • Kliknite na Nedávne na pokračovanie v práci na skôr uloženom dokumente PDF alebo projekte OCR.
  2. V pravej table vyberte vhodnú úlohu.

Keď ukážete kurzorom myši na úlohu, na pomoc sa zobrazí kontextové okno s prehľadom najčastejších scenárov, ktoré daná úloha rieši.

Nastavenia pre všetky úlohy programu ABBYY FineReader sa zadávajú v dialógovom okne Možnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, kliknite na Možnosti v spodnej časti ľavej tably.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.