Skenovanie do programu OCR Editor

V programe OCR Editor môžete otvoriť snímky zo skenera alebo fotoaparátu, kde budete môcť:

 • Ručne nakresliť a upraviť oblasti rozpoznávania
 • Skontrolovať rozpoznaný text
 • Učiť program ABBYY FineReader rozpoznávať neštandardné znaky a písma
 • Používať iné pokročilé nástroje na zaistenie tých najlepších možných výsledkov OCR.

 1. Otvorte okno Nová úloha, vybertekartu Skenovať a kliknite na úlohu Skenovať do editora OCR.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia predbežného spracovania a automatizácie.
  1. Automaticky spracovať snímky strán pri ich pridaní
   Pomocou tejto možnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať automatické spracovanie nových pridaných strán. Ak je aktivované automatické spracovanie, môžete si vybrať základné možnosti spracovania dokumentu a nastavenia predbežného spracovania snímky, ktoré budú použité pri skenovaní a otváraní snímok:
   • Rozpoznať snímky strán
    Túto možnosť aktivujte, ak chcete, aby program FineReader automaticky predbežne spracoval nové pridané snímky pomocou nastavení zadaných v dialógovom okne Nastavenia predbežného spracovania (kliknite na Nastavenia predbežného spracovania snímky (platí pre konverziu a OCR) prepojenie nižšie, aby sa otvorilo toto dialógové okno). Analýza a rozpoznávanie dokumentu sa tiež uskutočnia automaticky.
   • Analyzovať snímky strán
    Automaticky sa vykoná predbežné spracovanie snímok a analýza dokumentu, ale rozpoznávanie musíte spustiť manuálne.
   • Predbežne spracovať snímky strany
    Automaticky predbežne spracuje snímky. Analýza a rozpoznávanie musia byť spustené manuálne.
  2. Jazyky OCR
   Túto možnosť použite na zadanie jazykov dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Otvorí dialógové okno Nastavenia predbežného spracovania, v ktorom môžete zadať nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.
  4. Ďalšie možnosti...
   Otvorí kartu Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti. Toto dialógové okno môžete otvoriť aj kliknutím na Možnosti... v ponuke Nástroje.
 6. Kliknite na Skenovať.
 7. Zobrazí sa dialógové okno priebehu s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie následných strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Po dokončení procesu skenovania sa naskenované snímky pridajú do projektu OCR v programe OCR Editor a spracujú sa pomocou skôr zadaných nastavení predbežného spracovania a automatizácie.

Ďalšie informácie o programe OCR Editor a jeho funkciách nájdete v časti Práca s programom OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.