Ukladanie dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje uloženie celých dokumentov PDF alebo iba vybratých strán. K dispozícii sú rôzne možnosti uloženia.

  • Ak chcete uložiť zmeny vykonané v aktuálnom dokumente PDF, kliknite na Súbor > Uložiť . Môžete tiež kliknúť na na hlavnom paneli nástrojov.
  • Ak chcete aktuálny dokument PDF uložiť pod iným názvom alebo do iného priečinka, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument PDF... . Môžete tiež kliknúť na v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Dokument PDF... .
  • Ak chcete dokument uložiť ako dokument PDF, v ktorom používatelia budú môcť vyberať, kopírovať a upravovať obsah, kliknite na Súbor > Uložiť ako > Prehľadávateľný dokument PDF . Môžete tiež kliknúť na Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Prehľadávateľný dokument PDF .
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na prehľadávateľný dokument PDF s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.
  • Ak chcete uložiť dokument PDF bez textovej vrstvy (takéto dokumenty PDF nie je možné prehľadávať a ich obsah nemožno vyberať, kopírovať ani upravovať), kliknite na Súbor > Uložiť ako > Len obrázok vo formáte PDF . Môžete tiež kliknúť na Uložiť ako v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Len obrázok vo formáte PDF .
    Dokument PDF sa tým skonvertuje na dokument PDF obsahujúci iba snímky s použitím aktuálne vybratých možností ukladania. Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a na karte PDF vyberte požadované možnosti ukladania.

Ak chcete konvertovať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a kliknite na Uložiť ako v ponuke skratiek.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.