Ukladanie snímok

Program ABBYY FineReader vám umožňuje ukladať rozpoznaný text a snímky strán vrátane skenov.

Jednu alebo viacero snímok uložíte takto:

 1. V table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť.
 2. Kliknite na Súbor > Uložiť ako > Snímky strany....
 3. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť.
 4. Vyberte formát snímky, do ktorého sa snímka má uložiť.
  Ak chcete do jedného súboru uložiť viacero strán, vyberte formát TIFF a vyberte Vytvoriť jeden súbor pre všetky strany.
  Podrobné informácie nájdete v časti Podporované formáty obrázkov.
 5. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Tip. Pri ukladaní vo formáte TIFF môžete vybrať obrazový formát, do ktorého sa snímka uloží, a spôsob kompresie. Kompresia snímky umožňuje zmenšiť veľkosť súboru. Metódy používané na kompresiu obrázkov sa od seba odlišujú kompresným pomerom a stratou informácií. Výber metódy kompresie ovplyvňujú dva faktory: výsledná kvalita snímky a veľkosť súboru.

Program ABBYY FineReader ponúka nasledujúce metódy kompresie:

 • ZIP Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa na snímky obsahujúce veľké časti s jednou farbou. Tento kompresný algoritmus sa používa napríklad pri kompresii snímok obrazovky a čiernobielych obrázkov.
 • JPEG Tento kompresný algoritmus sa používa v prípade sivých a farebných obrázkov, napríklad fotografií. Táto metóda je založená na kompresii s vysokou hustotou, to však vedie k strate údajov a zhoršeniu kvality snímky (rozostrené kontúry a horšia farebná paleta).
 • CCITT skupina 4 Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa bežne používa v prípade čiernobielych snímok vytvorených v grafických programoch alebo naskenovaných snímok. CCITT skupina 4 je bežne používaná kompresná metóda, ktorá je vhodná pre takmer všetky obrázky.
 • Packbits Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa pri čiernobielych skenoch.
 • LZW Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa pre grafický dizajn a obrázky v odtieňoch sivej.

Pri ukladaní súborov PDF obsahujúcich iba snímky program používa parametre, ktoré ste špecifikovali na karte Nastavenia formátu > PDF dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.