Práca so stranami

Program PDF Editor umožňuje odstrániť alebo pridať strany do dokumentu PDF, zmeniť ich poradie a vložiť prázdne strany.

Pridávanie strán zo súboru...

Pridávanie naskenovaných strán...

Vkladanie prázdnych strán...

Zmena poradia strán...

Nahradenie strán...

Otáčanie strán...

Orezávanie strán...

Odstraňovanie strán...

Vytváranie dokumentov PDF z vybraných strán...

Možnosti spracovania snímok

Program PDF Editor ponúka viacero možností spracovania snímok na zlepšenie kvality snímok a rozpoznávania OCR.

Možnosti spracovania snímok môžete zadať pri skenovaní papierových dokumentov alebo pri vytváraní dokumentov PDF zo súborov so snímkami.

 • Kvalita obrazu Kvalitu obrázkov a veľkosť súboru určuje hodnota vybratá z rozbaľovacieho zoznamu v skupine možností Kvalita obrazu:
  • Najlepšia kvalita
   Túto položku vyberte, ak chcete zachovať kvalitu snímok strán a obrázkov. Zachová sa pôvodné rozlíšenie zdrojových snímok.
  • Vyvážené
   Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť súboru PDF a súčasne zachovať primerane vysokú kvalitu snímok strán a obrázkov.
  • Kompaktná veľkosť
   Túto možnosť vyberte, ak chcete získať súbor PDF s malou veľkosťou. Môže to nepriaznivo ovplyvniť kvalitu snímok strán a obrázkov.
  • Vlastné...
   Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť vlastné možnosti ukladania snímok strán a obrázkov. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte požadované možnosti ukladania a kliknite na OK.
 • Rozpoznať text na snímkach Túto možnosť vyberte, ak chcete do dokumentu pridať textovú vrstvu.

Získate prehľadávateľný dokument PDF, ktorý vyzerá takmer ako originál.

 • Použiť kompresiu MRC (dolu špecifikujte jazyky OCR) Túto možnosť vyberte, ak na rozpoznané strany chcete použiť algoritmus kompresie MRC. Kompresia MRC zmenšuje veľkosť výstupného súboru pri zachovaní vizuálnej kvality snímok strán.
 • Na vyhladenie znakov v snímkach strany použiť ABBYY PreciseScan Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť technológiu ABBYY PreciseScan. Technológia ABBYY PreciseScan vyhladzuje znaky v dokumente tak, aby neboli po priblížení štvorčekované.
 • Jazyky OCR Uistite sa, či ste vybrali správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.