Spolupráca na dokumentoch PDF

Program PDF Editor umožňuje zobraziť a odpovedať na komentáre iných recenzentov, aj keď sú vytvorené v iných aplikáciách ako ABBYY FineReader. Môžete tiež zmeniť stav komentára, aby ste informovali recenzenta, že ste prijali alebo odmietli jeho návrh.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých komentárov v dokumente, otvorte tablu Komentáre kliknutím na tlačidlo na hlavnom paneli nástrojov.

Existujú aj iné spôsoby otvorenia tably Komentáre:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu, pečiatku alebo komentár a kliknite na Zobraziť tablu komentárov v ponuke skratiek.
  • Kliknite na Zobraziť a vyberte Zobraziť tablu komentárov.
  • Stlačte kláves F7.

Pridanie komentára k anotácii

Otvorenie komentára

Odpoveď na komentár

Odstránenie anotácie alebo jej priradeného komentára alebo odpovede

Nastavenie príznaku komentára alebo zmena jeho stavu

Vlastnosti anotácií a komentárov

Tabla Komentáre

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.