Pridávanie súborov ako príloh

Do dokumentov PDF možno pripájať súbory ľubovoľného formátu.

Zobrazenie pripojených súborov:

    • Kliknite na tlačidlo v ľavej table alebo kliknite na Zobraziť > Prílohy.

Pripojené súbory môžete otvoriť, uložiť, premenovať alebo odstrániť.

V table Prílohy:

    • Vyberte súbor.
    • V paneli s nástrojmi kliknite na nástroj, ktorý zodpovedá akcii, ktorú chcete vykonať. Môžete tiež kliknúť na príslušný príkaz v ponuke skratiek

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.