Vkladanie a úprava textu

Program PDF Editor vám umožňuje upravovať text v akomkoľvek type dokumentov PDF, vrátane tých, ktoré obsahujú iba skeny. Program PDF Editor umožňuje opravovať preklepy, pridávať nový text a upravovať formátovanie samostatných riadkov textu.

Úprava textu v dokumentoch PDF, ktoré boli vytvorené v iných aplikáciách

Úprava textu v dokumente PDF:

 1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi Nástroje PDF a počkajte niekoľko sekúnd, kým program pripraví dokument na upravovanie.

  Nad dokumentom sa zobrazí panel s nástrojmi Text.
 2. Umiestnite kurzor v texte, ktorý chcete upravovať, a pomocou nástrojov na paneli nástrojov Text vykonajte požadované zmeny.

  Program automaticky vyberie písmo, ktoré sa čo najviac podobá na písmo použité v pôvodnom dokumente.
 3. Upravovanie riadka textu dokončite kliknutím na ľubovoľné miesto mimo riadka.
 4. Ak chcete ukončiť režim úpravy textu, opäť kliknite na tlačidlo .
 5. Uložte dokument.

Úprava naskenovaných dokumentov

Niektoré dokumenty PDF obsahujú iba snímky, t. j. neobsahujú textovú vrstvu. Pozrite tiež: Typy dokumentov PDF.

Program ABBYY FineReader umožňuje upravovať text v dokumentoch PDF, aj keď neobsahujú textovú vrstvu. Pri otvorení takých dokumentov program vytvorí dočasnú textovú vrstvu, aby bolo dokument možné upravovať. Všetky vykonané úpravy (napr. opravené preklepy) sa potom prenesú do snímky dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi Nástroje PDF a počkajte niekoľko sekúnd, kým program pripraví dokument na upravovanie. Nad dokumentom sa zobrazí panel s nástrojmi Text.
 2. Skontrolujte, či sú vybraté správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.
 3. Ak sú na stránke prekrútené riadky textu alebo iné chyby, program sa spýta, či chcete zlepšiť kvalitu snímky. Na vylepšenie snímky pred rozpoznávaním OCR použite príkazy v rozbaľovacom zozname Upraviť skosenie a orientáciu strany v table Text pan.
 4. Upraviteľný text bude uzavretý v rámoch. Kliknite na riadok textu, ktorý chcete upraviť, a pridajte, odstráňte alebo zmeňte text alebo zmeňte jeho písmo, veľkosť písma a štýl písma pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi Text.
  Keď kliknete na riadok textu, program automaticky vyberie písmo, ktoré sa čo najviac podobá na písmo použité v riadku textu.
 5. Upravovanie riadka textu dokončite kliknutím mimo riadku.
 6. Kliknite na tlačidlo na ukončenie režimu úpravy textu.
 7. Uložte dokument.

Úprava prehľadávateľných dokumentov PDF

Niektoré dokumenty PDF obsahujú textovú vrstvu pod snímkou dokumentu. Pozrite tiež: Typy dokumentov PDF.

Pri úprave dokumentov tohto typu program vykoná zmeny v textovej vrstve a v snímke dokumentu.

 1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi Nástroje PDF a počkajte niekoľko sekúnd, kým program pripraví dokument na upravovanie. Nad dokumentom sa zobrazí panel s nástrojmi Text.
 2. Skontrolujte, či sú vybraté správne jazyky OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.
 3. Pri pokuse o úpravu dokumentu, ktorý už obsahuje textovú vrstvu, vás program vyzve na rozpoznanie dokumentu a nahradenie existujúcej textovej vrstvy. Môžete to urobiť pomocou príkazu v rozbaľovacom zozname Textová vrstva na paneli s nástrojmi Text.

  V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte jazyk(y) OCR. Môžete tiež vopred spracovať snímku, aby sa opravila orientácia strán, odstránilo sa skosenie snímky, vyrovnali sa prekrútené riadky textu a odstránili sa iné chyby.
  Po rozpoznaní dokumentu ho môžete začať upravovať.
 4. Upraviteľné riadky textu budú uzavreté v rámoch. Kliknite na riadok textu, ktorý chcete upraviť, a pridajte, odstráňte alebo zmeňte text alebo zmeňte jeho písmo, veľkosť písma a štýl písma pomocou nástrojov na paneli s nástrojmi Text.
  Keď kliknete na riadok textu, program automaticky vyberie písmo, ktoré sa čo najviac podobá na písmo použité v pôvodnom riadku textu.
 5. Upravovanie riadka textu dokončite kliknutím na ľubovoľné miesto mimo riadka.
 6. Kliknite na tlačidlo na ukončenie režimu úpravy textu.
 7. Uložte dokument.

Používanie nástroja Text na vloženie textu

Ak chcete vložiť text:

 1. Na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo .
 2. Kliknite tam, kde chcete pridať nový text alebo nakreslite rámček tam, kde chcete napísať nový text.
 3. Napíšte svoj text. Ak je to potrebné, pomocou nástrojov na paneli nástrojov Text zmeňte písmo, veľkosť písma alebo štýl písma.
 4. Na dokončenie operácie kliknite kdekoľvek mimo textový rámček a potom kliknite na Použiť v ponuke skratiek.
  Program pre vložený text automaticky vyberie pozadie, ktoré sa bude podobať na pozadie na zvyšku strany.
 5. Uložte dokument.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.