Digitálny podpis

Program PDF Editor umožňuje digitálne podpisovať dokumenty a overiť akýkoľvek digitálny podpis v dokumente. Digitálny podpis umožňuje zistiť totožnosť osoby, ktorá podpísala dokument. Digitálny podpisu je okrem toho možné použiť na zabezpečenie, že sa podpísaný dokument nezmenil.

Podpísanie dokumentu:

 1. Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na > Pridať digitálny podpis....
 2. V rozbaľovacom zozname Podpísať ako vyberte certifikát, ktorý sa má použiť. Ak chcete zobraziť vlastností certifikátu, vyberte ho a kliknite na Zobraziť certifikát....
  Ak sa certifikát, ktorý chcete použiť, nenachádza v zozname, musíte ho nainštalovať. Ak chcete nainštalovať certifikát, kliknite pravým tlačidlom myši v programe Windows Prieskumník, v ponuke skratiek kliknite na Inštalovať certifikát a postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi importom certifikátov.
 3. V rozbaľovacom zozname Dôvod vyberte dôvod podpísania dokumentu alebo zadajte nový dôvod.
 4. V prípade potreby do polí Umiestnenie a Kontakt zadajte miesto podpisu a svoje kontaktné údaje.
 5. Ak chcete, aby podpis obsahoval snímku, vyberte Pridať používateľský obrázok do digitálneho podpisu . Potom kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok... a prejdite na súbor snímky. Snímka sa zobrazí naľavo od podpisu.
 6. Kliknite na Podpísať.
 7. Vyberte oblasť, kde chcete umiestniť podpis, alebo jednoducho kliknite na požadované umiestnenie.
 8. Uložte dokument.

Podpis obsahuje informácie o verzii dokumentu v čase podpisu. Ak pridáte nový podpis do už podpísaného dokumentu, skôr pridané podpisy zostanú v platnosti.

Zobrazenie vlastností podpisu v dokumente:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na podpis a kliknite na Zobraziť vlastnosti podpisu... v ponuke skratiek alebo
 • Dvakrát kliknite na podpis v table Digitálne podpisy.

Program ABBYY FineReader pri otvorení dokumentu PDF automaticky overuje digitálne podpisy v dokumente, ak existujú. Výsledky overenia sa zobrazia v table Digitálne podpisy, ktorá obsahuje aj podrobné informácie o podpisoch použitých v dokumente.

Odstránenie podpisu:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na podpis a kliknite na Odstrániť podpis v ponuke skratiek.

Podpis môžete z dokumentu odstrániť, iba ak máte zodpovedajúci digitálny certifikát.

Do dokumentu môžete pridať viac ako jeden digitálny podpis.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.