Zlepšenie výsledkov porovnávania

Program ABBYY Porovnať dokumenty ponúka niekoľko ďalších možností na dosiahnutie presnejšieho porovnania dokumentov. Ak chcete nakonfigurovať tieto možnosti, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií:

 • Kliknite na kartu POROVNAŤ na table úplne vpravo.
 • Kliknite na Porovnať > Rozšírené.

POROVNAŤ karta

Táto karta obsahuje nasledujúce nastavenia:

 • Nájsť rozdiely v interpunkcii
  Túto možnosť vyberte na zistenie rozdielov v interpunkcii a delení slov.
 • Nájsť jednopísmenové rozdiely
  Túto možnosť vyberte na zistenie rozdielov v pravopise.

Rozšírené možnosti

K dispozícii sú tieto rozšírené možnosti:

 • Režim rozpoznávania PDF
  Výber správneho režimu rozpoznávania je rozhodujúci na presné porovnanie dokumentov PDF.
  Program ABBYY Porovnať dokumenty ponúka tri režimy rozpoznávania PDF:
  • Použiť lent text z PDF
   Toto je predvolený režim pre dokumenty PDF s textovou vrstvou. Program ABBYY Porovnať dokumenty použije textovú vrstvu na porovnanie.
  • Automaticky vybrať medzi OCR a Text z PDF
   Keď je vybraný tento režim, program ABBYY Porovnať dokumenty skontroluje kvalitu pôvodnej textovej vrstvy. Ak program zistí, že pôvodná textová vrstva je dostatočne dobrá, použije pôvodnú textovú vrstvu. V opačnom prípade rozpozná dokument a použite výslednú textovú vrstvu.
  • Použiť OCR
   Program v tomto režime používa na extrakciu textu z dokumentov optické rozpoznávanie znakov.
   Porovnanie dokumentov v tomto režime bude trvať dlhšie, ale výsledky porovnania budú spoľahlivejšie.

   Tieto možnosti sú určené pre dokumenty PDF, ktoré obsahujú textovú vrstvu a obrázky. Takéto dokumenty PDF sú zvyčajne vytvorené konverziou súborov editovateľných dokumentov do súborov PDF. Iné druhy dokumentov PDF, ako napríklad prehľadávateľné dokumenty PDF alebo dokumenty PDF obsahujúce iba snímky, nevyžadujú žiadne ďalšie možnosti OCR a vždy sa spracujú v režime Použiť OCR.
 • Automaticky nájsť hlavičky a pätičky
  Túto možnosť vypnite, ak dokument neobsahuje hlavičky ani päty.
 • Resetovať rozšírené možnosti
  Tento príkaz vyberte, ak chcete obnoviť predvolené nastavenia.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.