Automatizacia a planovanie OCR

  • Automatické spracovanie dokumentov
    Spracovanie viacerých dokumentov si spravidla vyžaduje viacnásobné zopakovanie tých istých činností. ABBYY FineReader už obsahuje zabudované automatizované úlohy. Ak potrebujete väčšiu flexibilitu, môžete si vytvoriť vlastné automatizované úlohy zo širokej ponuky dostupných krokov spracovania.
  • Plánované spracovanie
    Program ABBYY FineReader obsahuje nástroj ABBYY Hot Folder, plánovaciu aplikáciu, ktorá umožňuje spracovávať dokumenty v čase, keď sa počítač nepoužíva, napríklad v noci. Pre rôzne priečinky možno vytvoriť rôzne plánované úlohy so všetkými potrebnými nastaveniami na otvorenie snímky, rozpoznávanie a ukladanie.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.