Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením

Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením, ako sú napríklad formuláre alebo dotazníky, analyzovanie rozloženia každej strany samostatne zaberie veľmi veľa času. Aby ste ušetrili čas, stačí analyzovať iba jeden dokument v skupine podobných dokumentov a uložiť zistené oblasti ako šablónu. Potom môžete použiť túto šablónu pre ďalšie dokumenty v skupine.

Ak chcete vytvoriť šablónu oblasti:

  1. Otvorte snímku v programe OCR Editor a nechajte program, aby automaticky analyzoval rozloženie, alebo vyznačte požadované oblasti ručne.
  2. Kliknite na Oblasť > Uložiť šablónu oblasti.... Otvorí sa dialógové okno. V ňom určte názov šablóny oblasti a kliknite na Uložiť.

Aby ste mohli používať šablónu oblasti, musíte naskenovať všetky dokumenty v skupine s rovnakou hodnotou rozlíšenia.

Ak chcete použiť šablónu oblasti:

  1. V table Strany vyberte strany, na ktoré chcete použiť šablónu.
  2. Kliknite na Oblasť > Načítať šablónu oblasti....
  3. V dialógovom okne Otvoriť šablónu oblasti vyberte požadovaný súbor šablóny (*.blk).
  4. V rovnakom dialógovom okne vedľa Použiť na vyberte Vybraté strany na použitie šablóny na vybratých stranách.
    Tip. Ak chcete použiť šablónu na všetky strany v dokumente, vyberte Všetky strany.
  5. Kliknite na Otvoriť.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.