Ak nebol spravne rozpoznany zvisly alebo invertovany text

Fragment rozpoznaného textu môže obsahovať veľké množstvo chýb, ak bola nesprávne zistená orientácia tohto fragmentu alebo ak je text vo fragmente invertovaný (napr. svetlý text vytlačený na tmavom pozadí).

Riešenie problému:

  1. V okne Snímka vyberte oblasť alebo bunku tabuľky, ktorej bunka obsahuje zvislý alebo invertovaný text.
  2. V table Vlastnosti oblasti (tablu zobrazíte kliknutím pravým tlačidlom myši na oblasť a kliknutím na Vlastnosti v kontextovej ponuke, aby sa tabla zobrazila) vyberte:
    • smer textu z rozbaľovacieho zoznamu Smer textu CJK
      alebo
    • Invertované z rozbaľovacieho zoznamu Inverzia
  3. Znova spustite proces OCR.

Ďalšie informácie o oblastiach sa uvádzajú v časti Ak sa nesprávne zistia oblasti.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.