Ukladanie výsledkov OCR

Výsledky OCR je možné uložiť do súboru, odoslať ich do inej aplikácie alebo do programu PDF Editor, skopírovať ich do schránky alebo odoslať e-mailom. Výsledky OCR môžete odoslať aj na server Kindle.com, kde sa prevedú do formátu Kindle a budú dostupné na stiahnutie do zariadenia Kindle. Môžete uložiť buď celý dokument, alebo iba vybraté strany.

Skôr, ako kliknete na Uložiť.

Ak chcete uložiť rozpoznaný text:

 1. Na hlavnom paneli nástrojov kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť a vyberte režim ukladania dokumentu a objekty strany, ktoré chcete uchovať.

  Dostupné formáty súborov sú uvedené pod každým režimom.
  K dispozícii je päť režimov ukladania vo formáte:
  • Presná kópia vytvorí dokument s formátovaním zodpovedajúcim pôvodnému dokumentu. Túto možnosť odporúčame použiť pri dokumentoch so zložitým formátovaním, napr. pri propagačných brožúrach. Pamätajte, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.
  • Upraviteľná kópia pomocou tohto režimu je možné vytvoriť dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od pôvodného dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime sa jednoducho upravujú.
  • Formátovaný text vo výslednom dokumente budú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné medzery a umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný doľava (texty písané sprava doľava budú zarovnané doprava).
   V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.
  • Iba text v tomto režime sa nezachová formátovanie textu.
  • Flexibilné rozvrhnutie vytvorí sa dokument HTML s natoľko podobnými umiestneniami objektov, nakoľko je len technicky možné.
 2. Na karte Nastavenia formátu dialógového okna Možnosti vyberte požadované možnosti uloženia a kliknite na OK.
 3. Na hlavnom paneli nástrojov, kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť a vyberte vhodnú možnosť alebo použite príkazy v ponuke Súbor.

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť strany ako snímky. Pozrite tiež: Ukladanie snímok.

Podporované aplikácie:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 a vyššia verzia)

Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kompatibilitu medzi programom ABBYY FineReader a vyššie uvedenými aplikáciami, uistite sa, že máte nainštalované najnovšie dostupné aktualizácie pre tieto aplikácie.

Pozrite tiež: :

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.