Zobrazenie a úprava súborov PDF

S programom ABBYY FineReader môžete jednoducho zobraziť, upravovať, komentovať a vyhľadávať v ľubovoľnom type súborov PDF, dokonca aj tých, ktoré ste získali jednoduchým skenovaním papierového dokumentu, a teda neobsahujú žiadny vyhľadávateľný alebo upraviteľný text.

Zobrazenie súborov PDF a pridávanie komentárov

Na obrazovke Nová úloha kliknite na kartu  Otvoriť, potom na Otvoriť dokument PDF. V programe PDF Editor sa otvorí vybraný dokument na prezeranie a komentovanie.

Použite tlačidlá Strany, Záložky, Hľadať a Komentáre na prechádzanie dokumentom.

Program ABBYY FineReader ponúka tieto nástroje na komentovanie:

Ak nevidíte nástroje na komentovanie, kliknite na tlačidlo.

Úprava súborov PDF

Program ABBYY FineReader ponúka tieto nástroje na úpravu:

Pozrite tiež: Úprava textu, Vkladanie a úprava obrázkov.

Ochrana dokumentov PDF

S programom ABBYY FineReader môžete:

Pozrite tiež: Digitálne podpisy, Odstrániť dôverné informácie z dokumentov PDF, Heslá a povolenia.

Vyplniť formuláre

Program ABBYY FineReader vám umožňuje vyplniť, uložiť a vytlačiť interaktívne formuláre.

Keď otvoríte súbor PDF, ktorý obsahuje interaktívny formulár, zvýraznia sa polia formulára a môžete vybrať hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu alebo napísať nejaké informácie.

Ak sa vyskytne formulár, ktorý nemôžete vyplniť jednoduchým napísaním textu do prázdnych polí, použite nástroj Textové políčko na napísanie potrebných informácií vo formulári. Pozrite tiež: Vyplniť formuláre.

Ďalšie informácie o práci so súbormi PDF nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.