Odoslanie vysledkov rozpoznavania OCR do zariadenia Kindle

Pomocou programu ABBYY FineReader môžete výsledky rozpoznávania odoslať e-mailom serveru Kindle.com, kde budú prevedené do formátu Kindle a sprístupnené na prevzatie do vášho zariadenia Kindle.

Aby ste mohli využívať túto funkciu, potrebujete si vytvoriť konto Kindle na serveri Kindle.com.

  1. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Odoslať do Amazon Kindle....
  2. Určte:
    • adresu vášho účtu Kindle;
    • niektoré z možností uloženia: uložiť všetky strany do jedného súboru, uložiť každú stranu do samostatného súboru alebo rozdeliť dokument do súborov podľa prázdnych strán
    • názov súboru.
  3. Kliknite na OK.

Vytvorí sa e-mailová správa s prílohou. Odošlite túto e-mailovú správu serveru Kindle.com, kde sa súbor prevedie a onedlho bude dostupný na stiahnutie do zariadenia Kindle.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.