Skenovanie do programu Microsoft Word

Pomocou úlohy Skenovať do programu Microsoft Word v okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty programu Microsoft Word zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.

 1. Otvorte okno Nová úloha , vybertekartu Skenovať a kliknite na úlohu Skenovať do programu Microsoft Word.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zachovať formátovanie
   Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.
   • Presná kópia
    Výstupný dokument bude vyzerať takmer rovnako ako originál, ale ponúkne obmedzené možnosti úprav.
   • Upraviteľná kópia
    Vzhľad výstupného dokumentu sa môže mierne líšiť od originálu, ale dokument bude možné jednoducho upraviť.
   • Formátovaný text
    Typy písem, veľkosti písem a formátovanie odsekov sa zachovajú. Výstupný text sa umiestni do jedného stĺpca.
   • Iba text
    Zachová sa iba formátovanie odsekov. Výstupný text sa umiestni do jedného stĺpca a v celom dokumente sa použije jedno písmo.
  2. Jazyky OCR
   Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Zachovať obrázky
   Vyberte túto možnosť, ak chcete vo výstupnom dokumente zachovať obrázky.
  4. Zachovať hlavičky, päty a čísla strán
   Vyberte túto možnosť, ak chcete zachovať hlavičky, päty a čísla strán.
  5. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Zadajte nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.
  6. Ďalšie možnosti...
   Otvorí sekciu DOC(X)/RTF/ODT karty Nastavenia formátu dialógového okna Možnosti, v ktorej môžete špecifikovať ďalšie nastavenia (toto dialógové okno môžete tiež otvoriť kliknutím na Možnosti... v ponuke Nástroje).
 6. Kliknite na Skenovať do programu Word.
 7. Zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť dokument programu Microsoft Word.

Keď sa úloha dokončí, vytvorí sa vo vami zadanom priečinku dokument Microsoft Word. Všetky strany dokumentu sa tiež otvoria v programe OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.