Skenovanie do obrazových súborov

Pomocou úlohy Skenovať do súboru s obrazmi v okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty obsahujúce iba obrázky zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.

 1. Vyberte kartu Skenovať a kliknite na úlohu Skenovať do súboru s obrazmi.
 2. Vyberte zariadenie a zadajte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zvoľte formát obrázka
   Toto nastavenie použite na výber požadovaného formátu obrazového súboru.
  2. Kompresia
   Ak vyberiete formát TIFF, budete môcť skomprimovať naskenované snímky. Kompresia snímky zmenší veľkosť súboru.
   Používanie rôznych metód kompresie vedie k rôznym pomerom kompresie dát a môže viesť k strate dát (strate kvality snímky). Pri výbere metódy kompresie by ste mali zvážiť dva faktory: kvalitu snímok vo výstupnom súbore a jeho veľkosť.
   Program ABBYY FineReader vám umožňuje použiť tieto metódy kompresie:
   • PACKBITS
    Nespôsobí stratu dát a hodí sa na kompresiu čiernobielych skenov.
   • JPEG (formát JFIF)
    Táto metóda sa používa na kompresiu snímok v odtieňoch sivej a farebných snímok, ako sú fotografie. Výrazne skomprimuje snímky, ale za cenu straty určitých dát. To vedie k zníženej kvalite snímok (rozmazanie a strata saturácie farieb).
   • ZIP
    Nespôsobí stratu dát a je najvhodnejšia pri snímkach, ktoré obsahujú veľké oblasti s jednou farbou, ako sú napríklad snímky obrazovky a čiernobiele snímky.
   • LZW
    Nespôsobuje stratu dát a je najvhodnejšia pri snímkach s vektorovou grafikou a snímkach v odtieňoch sivej.
  3. Nastavenia predbežného spracovania snímky...
   Zadajte nastavenia predbežného spracovania snímok, ako je detekcia orientácie strán a nastavenia automatického predbežného spracovania. Tieto nastavenia môžu výrazne vylepšiť zdrojové snímky, čo povedie k väčšej presnosti OCR. Pozrite tiež: Možnosti spracovania snímky.  
 6. Kliknite na Skenovať do <format>.
 7. Zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť svoj výstupný súbor.

Po dokončení úlohy sa vo vami zadanom priečinku vytvoria výsledné súbory v zadanom formáte. Všetky strany dokumentu sa tiež otvoria v programe OCR Editor.

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.